Hội nghị nhà chung cư: Quyền biểu quyết sẽ tính theo m2

Theo Thông tư mà Bộ Xây dựng vừa ban hành, khi tổ chức hội nghị chung cư, quyền biểu quyết sẽ được tính dựa trên diện tích mà chủ căn hộ sở hữu, tức 1m2 diện tích sẽ ứng với 1 phiếu biểu quyết.

Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. Từ 1/1/2020, Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, kể từ khi bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng và có ít nhất 50% số căn hộ đã được bàn giao cho người mua, thuê mua (không tính số căn hộ mà chủ đầu tư chưa bán, cho thuê mua hoặc không bán), trong thời hạn 12 tháng, hội nghị nhà chung cư lần đầu phải được tổ chức.

Ảnh chụp 3 tòa chung cư cao tầng
Quyền biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư sẽ được tính dựa trên diện tích mà chủ căn hộ sở hữu

Nếu quá thời hạn mà chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì thời gian tổ chức hội nghị được lùi lại khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao.

Thông tư cũng quy định, quyền biểu quyết được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích riêng khác trong nhà chung cư. Nguyên tắc tính là 1m2 diện tích sở hữu riêng sẽ ứng với 1 phiếu biểu quyết.

Hội nghị chung cư lần đầu phải có sự tham gia của ít nhất 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao. Nếu lượng người tham dự không đủ, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu căn hộ phải gửi văn bản lên UBND cấp phường, xã nơi có nhà chung cư để đề nghị tổ chức hội nghị nhà chung cư.

Tại hội nghị, Ban quản trị nhà chung cư sẽ được bầu ra. Ban quản trị phải công khai thông tin về tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đã lập tại hội nghị chung cư. Tài khoản này không được thay đổi và cứ 6 tháng một lần, Ban quản trị phải công khai các khoản chi tiêu tiền gửi kinh phí bảo trì trên bảng tin của nhà chung cư.

Khánh Trang

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/19/hoi-nghi-nha-chung-cu-quyen-bieu-quyet-se-tinh-theo-m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *